Երևան, 19.09.2021

Կայքի հին տարբերակը

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ

Հայաստանի պետական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական սպասարկման ծառայությունների արհմիութենական կազմակերպությունների ՃՀՄ-ում:

 

   

 2017թ. հունիսի 8-ին ՀԱՄԿ-ի նախագահ Է. Թումասյանը Արհմիությունների համընդհանուր դաշնության (ԱՀՀ) «ԱՀՀ-25– ամյակ» արծաթե նշանը հանձնեց Հայաստանի պետական հիմնարկների ՃՀՄ-ի 2003-2012թթ. նախագահ Ելենա Հակոբովային:

 Հակոբովան շնորհակալություն հայտնեց իր երկարամյա աշխատանքային գործունեությունը բարձր գնահատելու համար և հավելեց, որ պարգևը ամբողջ ՃՀՄ-ի միասնական գործունեության գնահատականն է: