Երևան, 25.08.2019

Կայքի հին տարբերակը

ՀԱՄԿ-ի գործկոմի անդամներ

 

Թումասյան Էդուարդ Ալեքսանի                        ՀԱՄԿ-ի նախագահ

Առաքելյան Խաչիկ Վիկտորի             ՀԱՄԿ-ի նախագահի տեղակալ

Խարատյան Բորիս  Մանուկի            ՀԱՄԿ-ի նախագահի տեղակալ

 

Ճյուղային հանրապետական միությունններ

ազգանուն, անուն, հայրանուն

պաշտոնը

Ագրոարդյունաբերական  համակարգի աշխատողների

Ջհանգիրյան Հասմիկ  Լենոյի

ՃՀՄ նախագահ

Առողջապահության աշխատողների

Արմաղանովա Գայանե Արտաշեսի

ՃՀՄ նախագահ

Առևտրի, հաս. սննդի, սպառկոոպ. և ձեռներեցության աշխատողների

Մկրտչյան Շմավոն Զավենի

ՃՀՄ նախագահ

Ավտոգյուղմեքենաշին. և  Անտառթուղթ փայտամշակման  արդ. աշխատողների

Արսենյան Տիգրան Սարգսի

ՃՀՄ նախագահ

Արդյունաբերության աշխատողների  Դանիելյան Համլետ Արիստակեսի ՃՀՄ նախագահ

Բանկերի և ֆինվարկային աշխատողների

Հակոբյան Լաուրա Սեդրակի

ՃՀՄ նախագահ

ԲՈՒՀ-երի աշխատողների

Վաղարշակյան Գառնիկ Արիստակեսի

ՃՀՄ նախագահ

Էլեկտրաարհմիության աշխատողների

Ալոյան Կարինե Գագիկի

ՃՀՄ նախագահ

Էլեկտրոնային ոլորտի աշխատողների

Ավետիսյան Կարինե Հարությունի

ՃՀՄ նախագահ

Թեթև արդյունաբերության աշխատողների

Առաքելյան Սրապիոն Սանասարի

ՃՀՄ նախագահ

Լեռնագործների, մետալուրգների   և ոսկերիչների

Փահլևանյան Էդուարդ Անաստասի

ՃՀՄ նախագահ

Կոմունալ-բնակարային տնտես. և ծառ. ոլորտի  աշխատողների

Հարությունյան Սեդա Վահանի

ՃՀՄ նախագահ

Կրթության և գիտության աշխատողների

Ղարիբյան Գրիգոր Արսենի

ՃՀՄ նախագահ

Մշակույթի աշխատողների

Թորոսյան Ժանետա Հարությունի

ՃՀՄ նախագահ

Շինարարության և շինանյութերի արդ. աշխատողների

Բաբայան Ալֆրեդ Սամսոնի

ՃՀՄ նախագահ

Պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակ. սպաս. աշխատողների

Ասատրյան Անահիտ Մուշեղի

ՃՀՄ նախագահ

Սպաս. ոլորտի սննդի և ձկնարդյունաբերության աշխատողների

Մելիք - Փարսադանյանց Ռաֆիկ Բագրատի

ՃՀՄ նախագահ

Տեղեկատվական տեխն., ավիացիայի և  հեռահաղ. աշխ.  "Միաբանություն"   Ավագյան Սեյրան Մարտիրոսի ՃՀՄ նախագահ

Տրանսպորտի և հաղորդակցության աշխատողների

Սահակյան Գագիկ Նիկոլայի

ՃՀՄ նախագահ

 

Ծանուցում.

Համաձայն ՀԱՄԿ-ի կանոնադրության ՀԱՄԿ-ի նախագահը և նախագահի տեղակալները ի պաշտոնե ՀԱՄԿ-ի խորհրդի և գործկոմի անդամներ են: