Երևան, 04.12.2021
naxagah

ՀԱՐԳԵԼԻ ԲԱՐԵԿԱՄ

Ողջունում եմ Ձեզ Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի ինտերնետային կայքում:

Էլեկտրոնային հաղորդակցության այս միջոցը հրաշալի հնարավորություն է արհմիությունների գործառույթներին, իրականացվող ծրագրերին և միջոցառումներին տեղեկանալու և հետադարձ կապի միջոցով մասնակցային գործընթաց ապահովելու համար: Մեր կայքում Դուք կգտնեք անհրաժեշտ տեղեկություններ աշխատողի շահերի պաշտպանությանն առնչվող օրենսդրական, իրավական ակտերի ու նախագծերի մասին: Էլեկտրոնային ընդունարանը հնարավորություն կտա Ձեզ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ ուղարկել դիմումներ և ստանալ պատասխաններ: Հուսով եմ, որ մեր կայքն իր մատչելիությամբ և ժամանակակից գործիքներով կդառնա տեղեկատվական լավագույն աղբյուր բոլոր օգտագործողների համար:

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ՝ Է. Թումասյան

Կայքի հին տարբերակը

20 Դեկտեմբեր, 2019

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔԸ

 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԻ ՕՐՎԱ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

 

  Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան շնորհավորում է համակարգի արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության աշխատողներին դեկտեմբերի 22-ին նշվող մասնագիտական տոնի՝ Էներգետիկի օրվա կապակցությամբ, մաղթում արժանապատիվ աշխատանք և բարեկեցիկ  կյանք:

  Էներգետիկ ոլորտն այսօր տնտեսության այն կարևորագույն ճյուղն է, որտեղ իրականացվող ծրագրերն առաջընթացի ու զարգացման ծրագրեր են, և դրանց նպատակը երկրի էներգետիկ անվտանգության ու անկախության մակարդակի բարձրացումն է:

  ՀԱՄԿ-ը մեկ անգամ ևս շնորհավորում է բոլոր էներգետիկներին՝ մաղթելով քաջ առողջություն և ընտանեկան բարեկեցություն:

 

 

Հայաստանի արհմիությունների

կոնֆեդերացիայի նախագահ                      ԷԴՈՒԱՐԴ  ԹՈՒՄԱՍՅԱՆ

20 Դեկտեմբեր, 2019

Տեղի ունեցավ Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի նախագծի քննարկումը

Տեղի ունեցավ Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի նախագծի քննարկումը

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովի հերթական նիստը, որին մասնակցում էին Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի  տեղակալ Բորիս Խարատյանը, ՀԱՄԿ-ի անդամ ՃՀՄ-ների  նախագահներ Ժանետա Թորոսյանը, Շմավոն Մկրտչյանը, Լաուրա Հակոբյանը,...

20 Դեկտեմբեր, 2019

«Արհ­միու­թ­յուն­նե­րի հան­դեպ վս­տա­հու­թ­յան վե­րա­կանգ­նու­մը պետք է սկ­սել զրո­յից»

«Արհ­միու­թ­յուն­նե­րի հան­դեպ վս­տա­հու­թ­յան վե­րա­կանգ­նու­մը պետք է սկ­սել զրո­յից»

Նո­յեմ­բե­րի 28-29-ին Չե­խիա­յի մայ­րա­քա­ղաք Պրա­հա­յում տե­ղի ու­նե­ցավ Հա­մաեվ­րո­պա­կան տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին խոր­հր­դի ե­րի­տա­սար­դա­կան կո­մի­տեի 6-րդ հա­մա­ժո­ղո­վը, ո­րի աշ­խա­տանք­նե­րին մաս­նակ­ցում էին տար­բեր եր­կր­նե­րի ե­րի­տա­սար­դա­կան...

19 Դեկտեմբեր, 2019

Տեղի ունեցավ Պան-Եվրոպական տարածաշրջանային խորհրդի 4-րդ գլխավոր ասամբլեան

Տեղի ունեցավ Պան-Եվրոպական տարածաշրջանային խորհրդի 4-րդ գլխավոր ասամբլեան

 2019թ. դեկտեմբերի 16-ին Բրյուսելի Արհմիությունների միջազգային տանը տեղի ունեցավ Պան-Եվրոպական տարածաշրջանային խորհրդի 4-րդ գլխավոր ասամբլեան, որին մասնակցում էին ողջ Եվրոպայից ժամանած 120-ից ավելի պատվիրակներ, դիտորդներ և զեկուցողներ: Ասամբլեայում ելույթ ունեցան Արհմիությունների միջազգային համադաշնության գլխավոր քարտուղար...

11 Դեկտեմբեր, 2019

ՀԱՄԿ-ը կարևորում է նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտի զարգացումը

ՀԱՄԿ-ը կարևորում է նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտի զարգացումը

ՀԱՄԿ-ի նախագահ Էդուարդ Թումասյանը դեկտեմբերի 11-ին հյուրընկալեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի երկու փորձագետների՝ Բարձրագույն կրթության ոլորտի փորձագետ Հասմիկ Տորթյանին և կրթական ոլորտի նախնական /արհետսագործական/ և միջին մասնագիտական կրթության փորձագետ Հիրոմիչի Կատայամային, ովքեր ճանաչողական այցով գտնվում էին Հայաստանում՝ մի շարք հանդիպումներ...

10 Դեկտեմբեր, 2019

Աշխա­տո­ղը պետք է ստա­նա այն­քան աշ­խա­տա­վարձ, որ այն բա­վա­րա­րի ոչ թե գո­յատևե­լու, այլ ապ­րե­լու հա­մար

Աշխա­տո­ղը պետք է ստա­նա այն­քան աշ­խա­տա­վարձ, որ այն բա­վա­րա­րի ոչ թե գո­յատևե­լու, այլ ապ­րե­լու հա­մար

ԵՎ ԱՅՍ­ՊԵՍ 2020 թվա­կա­նի հուն­վա­րի 1-ից Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում աշ­խա­տո­ղի նվա­զա­գույն աշ­խա­տա­վար­ձը կկազ­մի 68000 դրամ նա­խորդ՝ 55000-ի փո­խա­րեն: Կա­ռա­վա­րու­թյան այս ո­րո­շու­մը հա­մա­հունչ է ՀՀ Աշ­խա­տան­քա­յին օ­րենս­գր­քի պա­հան­ջին....

05 Դեկտեմբեր, 2019

Կիևում տեղի ունեցավ Արևելյան Համագործակցության Տարածքային կոնֆերանսը

Նոյեմբերի 28-ին Կիևում Եվրոպական Հանձնաժողովի նախաձեռնութմաբ տեղի ունեցավ «Աջակցություն երիտասարդությանը աշխատանքի անցնելիս» («Supporting Youth Transition to Work») Արևելյան Համագործակցության Տարածքային կոնֆերանսը, որին մասնակցում էին Եվրոպական Արհմիությունների Կոնֆեդերացիայի երիտասարդների հանձնաժողովի փոխնախագահ Գրահամ...