Երևան, 23.10.2021
naxagah

ՀԱՐԳԵԼԻ ԲԱՐԵԿԱՄ

Ողջունում եմ Ձեզ Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի ինտերնետային կայքում:

Էլեկտրոնային հաղորդակցության այս միջոցը հրաշալի հնարավորություն է արհմիությունների գործառույթներին, իրականացվող ծրագրերին և միջոցառումներին տեղեկանալու և հետադարձ կապի միջոցով մասնակցային գործընթաց ապահովելու համար: Մեր կայքում Դուք կգտնեք անհրաժեշտ տեղեկություններ աշխատողի շահերի պաշտպանությանն առնչվող օրենսդրական, իրավական ակտերի ու նախագծերի մասին: Էլեկտրոնային ընդունարանը հնարավորություն կտա Ձեզ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ ուղարկել դիմումներ և ստանալ պատասխաններ: Հուսով եմ, որ մեր կայքն իր մատչելիությամբ և ժամանակակից գործիքներով կդառնա տեղեկատվական լավագույն աղբյուր բոլոր օգտագործողների համար:

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ՝ Է. Թումասյան

Կայքի հին տարբերակը

21 Փետրվար, 2020

Գոր­ծա­տուն պար­տա­վոր է հար­գել աշ­խա­տո­ղի աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քը` ա­ռանց գոր­ծա­դու­լա­վո­րի պար­տադր­ման

Գոր­ծա­տուն պար­տա­վոր է հար­գել աշ­խա­տո­ղի աշ­խա­տան­քա­յին ի­րա­վուն­քը` ա­ռանց գոր­ծա­դու­լա­վո­րի պար­տադր­ման

ՀՀ Սահ­մա­նադ­րու­թյան հա­մա­ձայն՝ «Յու­րա­քան­չյուր աշ­խա­տող, օ­րեն­քին հա­մա­պա­տաս­խան, ու­նի ա­ռողջ, անվ­տանգ և ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տան­քա­յին պայ­ման­նե­րի, ա­ռա­վե­լա­գույն աշ­խա­տա­ժա­մա­նա­կի սահ­մա­նա­փակ­ման, ա­մե­նօ­րյա և շա­բա­թա­կան...

14 Փետրվար, 2020

Երբ պաշտոնյան ստորադասում է իր լիազորությունները

 Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Հակոբ Ավագյանը «Լրագիր» պարբերականին տրված հարզազրույցում (http://www.lragir.am/2019/12/24/504821/) հետևյալ միտքն էր արտահայտել` «Միշտ դժվար է գտնել այն սահմանը, թե որտեղ է վերջանում աշխատողի իրավունքն ու որտեղ է սկսվում բիզնեսինը: Եթե մենք չենք կարողանում այդ սահմանը գտնել, ապա ավելի լավ է մի փոքր տուժի աշխատողի իրավունքը, քան բիզնեսի, որոշհետև դա ուղիղ ազդում է նաև ներդրումների վրա: Երբ շատ է ֆետիշացվում աշխատողի իրավունքը, ներդրողն էլ չի ուզում գալ այդ երկիր, որտեղ իր կյանքը բացի հարկայինից սկսում են ուտել նաև աշխատանքային տեսչությունը և այլ կառույցներ»:

 Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան իր մտահոգությունն է հայտնում Առողջապահության  և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարի  վերոնշյալ  հայտարարության առնչությամբ, համարելով, որ այն հարիր չէ աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմանները կարգավորող իրավական ակտերի կատարման հանդեպ ի պաշտոնե հսկողութուն  իրականացնող մարմնի ղեկավարին:

 Պարոն Ավագյանի տեսակետն ու գաղափարները համահունչ չեն իր զբաղեցրած պաշտոնին և վնասում են տեսչական մարմնի վարկանիշին:

04 Փետրվար, 2020

Ահագ­նա­ցող աշ­խա­տան­քա­յին միգ­րա­ցիան եր­կի­րը «դա­տար­կեց» ո­րա­կ­յալ մաս­նա­գետ­նե­րից

Ահագ­նա­ցող աշ­խա­տան­քա­յին միգ­րա­ցիան եր­կի­րը «դա­տար­կեց» ո­րա­կ­յալ մաս­նա­գետ­նե­րից

ՄՈ­ՌԱՑ­ՎԱԾ ՏԵԽ­ՆԻ­ԿՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ ՍԿ­ՍԵ­ՑԻՆ ԱՐԹ­ՆԱ­ՆԱԼ ԹՄ­ԲԻ­ՐԻՑ, ԴՐԱՆՔ ՎԵ­ՐԱՆ­ՎԱՆ­ՎԵ­ՑԻՆ ՔՈ­ԼԵՋ­ՆԵՐ «Այ­սօր ե­րի­տա­սարդ­նե­րից ոչ ոք չի ցան­կա­նում կոշ­կա­կար, պատ­շար, քար­տաշ կամ զո­դող դառ­նալ, բո­լորն էլ նա­խընտ­րում են մո­դա­յիկ դար­ձած տն­տե­սա­գե­տի,...

31 Հունվար, 2020

ՍԵՄԻՆԱՐ ՀԱՄԿ-ՈՒՄ

ՍԵՄԻՆԱՐ ՀԱՄԿ-ՈՒՄ

ՀԱՄԿ-ի Կազմակերպաուսումնական կենտրոնը 2020 թ. հունվարի 30-ին արհմիության նորընտիր նախագահների, արհկոմի անդամների, ինչպես նաև արհմիության հաշվապահների համար անցկացրեց <Արհեստակցական կազմակերպության փաստաթղթաշրջանառություն> թեմայով սեմինար: Սեմինարին մասնակցում էին հաշվապահական հաշվառման մասնագետ Մարինե Կոստանդյանը, ՀԱՄԿ-ի...

21 Հունվար, 2020

Վերջին երեք տարում 39 մարդ է մահացել աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու հետևանքով

Վերջին երեք տարում 39 մարդ է մահացել աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու հետևանքով

2017-2019 թվականներին աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու հետևանքով 39 մարդ է մահացել Հայաստանում։ Նույն ժամանակահատվածում աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու 124 դեպք է գրանցվել։ Այս տվյալները «Հետք»-ին փոխանցել է ոստիկանությունը։   Ոստիկանության հաղորդմամբ՝ աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու...

17 Հունվար, 2020

Տու­րիզ­մով զբաղ­վե­լու հա­մար նախ պետք է սի­րել հայ­րե­նի­քը

Տու­րիզ­մով զբաղ­վե­լու հա­մար նախ պետք է սի­րել հայ­րե­նի­քը

Հա­յաս­տան աշ­խար­հը հրա­շա­լի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյուն ու­նի, և կա­րիք կա, որ ըն­տր­վեն այդ ժա­ռան­գու­թյունն աշ­խար­հին ներ­կա­յաց­նե­լու ճիշտ ու­ղի­ներ, ին­չը են­թադ­րում է պատ­մա­կան հու­շար­ձան­նե­րի պահ­պա­նում, բա­րե­կարգ հյու­րա­նոց­նե­րի,...